Lidmaatschap

Hét Concertkoor telt momenteel bijna 60 leden en er is bij het koor altijd plaats voor enthousiaste zangers die hun hobby met veel liefde en plezier willen uitoefenen, een flinke dosis teamspirit bezitten en graag meerdere keren per jaar aan de concerten of concertseries van het koor hun medewerking willen verlenen.

Het beleid van Hét Concertkoor is er steeds op gericht te groeien. Wij huldigen het standpunt ‘hoe meer zielen hoe meer vreugd’. Wij hebben immers voor onze concerten in Bergen op Zoom de beschikking over een prachtige, grote concertruimte ‘de Gertrudiskerk’, die het mogelijk maakt grote producties voor groot koor te realiseren.

 

Wilt u graag lid worden of wilt u eerst eens kennismaken met de leden, de dirigent, de pianisten, de muziek, de sfeer of de manier van werken binnen Hét Concertkoor? Dan bent u van harte welkom bij de wekelijkse repetitie, op vrijdagavond van 19.45 tot 22.00 uur, in de aula van SBO De Driemaster, Maaslaan 10 te Bergen op Zoom. De koffie staat klaar vanaf 19.20 uur.

U mag van ons uitgebreid kennis maken met het koor en zonder enige verplichting een aantal repetities 'meedraaien'.  

Lidmaatschapskosten per projectjaar

Plezier hebben in zingen bij Hét Concertkoor met de regelmatige en spectaculaire grote concerten heeft natuurlijk een prijs: de uitvoeringen moeten mede bekostigd worden door de leden middels de contributie en projektbijdrage die bij de jaarlijkse algemene ledenvergadering door de leden zelf wordt vastgesteld. 
Aanvullende inkomsten heeft Hét Concertkoor door de kaartverkoop bij de concerten en van de grote vriendenschaar, de vaste sponsors en van de adverteerders in de uitgebreide jaarbrochure.

De bijdrage bestaat uit 3 delen:

  • projectbijdrage € 150.- per half jaar, die in maandelijkse termijnen van mag worden betaald. Dit bedrag is als gewone gift aftrekbaar bij uw jaarlijkse belastingaangifte!
  • contributie € 3.00 per repetitie / per week.
  • verplichte verkoop van 5 toegangskaarten voor één door de directie en het bestuur aangewezen uitvoering per jaar.


Onderlinge verwachtingen

  • met plezier en met inzet naar kwaliteit musiceren door repetities te bezoeken en uitvoeringen te geven.
  • aanwezigheid op de voor de uitvoeringen uitgeschreven repetities.
  • het zelfstandig instuderen van de partijen (eventueel met behulp van oefencd's) aan de hand van het repetitieschema.
  • deelname aan de diverse commissieactiviteiten.
  • het actief deelnemen aan het verspreiden van pr-materialen.
  • inzet om toegangskaarten te verkopen voor door de vereniging georganiseerde concerten.